Om Åmøtet vekst

Vekst Bedrift

Orgnr: 988277800

Se også www.amotetvekst.no

Kort om bedriften Åmøtet Vekst AS:

Bedriften Åmøtet Vekst AS ble opprettet den 1. november 2005. Det er Åmot kommune som er 100 %  aksjeeier i bedriften. Bedriften har et styre bestående av 5 personer, en daglig leder og to arbeidsledere.

Åmøtet Vekst AS er en VTA-bedrift. (VTA = Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser) Bedriften har pr 1. januar 2017 10 stk godkjente VTA-plasser. I tillegg til å levere varer og tjenester skal bedriften være et tilbud til yrkeshemmede med uføretrygd som har utfordringer med få ordinært arbeide. Vi tilstreber å videreutvikle de ressursene som den enkelte medarbeider representerer, samt prøve å sørge for at den enkelte opplever en meningsfull hverdag og en arbeidsplass man trives i.

 

 

Vår visjon er:       MENNESKET I SENTRUM.

 

VERDIGRUNNLAG

Verdigrunnlag

Åmøtet Vekst AS sitt verdigrunnlag er; TRYGGHET, RESPEKT, HELHETLIG MENNESKESYN.

Trygghet: Alle skal føle seg trygge på jobb og skal være trygge på at deres interesser og holdninger blir respektert.

Respekt: Alle skal bli hørt og sett og alle skal behandles med respekt.

Et helhetlig menneskesyn: er en viktig forutsetning for kvalitet på vårt arbeid i Åmøtet Vekst AS. Vi skal respektere fysiske – psykiske og evt åndelige behov. Ansatte og brukere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn.

 

Bedriften holder til i store, lyse forretningslokaler i Tollef kildesgate 34, 2450 Rena. (Sentrum Nord)