Om VTA

Vekst Bedrift

 

         VTA- Varig tilrettelagt arbeidsplass – kortversjonen

 

 

En kort beskrivelse av ordningen
Åmøtet Vekst AS er tiltaksarrangør for Nav og administrerer tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Bedriften tilbyr personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ytelsesevne. Bedriften holder til i sentrum på Rena

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan Åmøtet Vekst AS være arbeidsplassen for deg.

Bedriften sysselsetter 10 personer i VTA-tiltaket, tiltaket er for personer som har innvilget uføretrygd og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Innsøkingen skjer via NAV.

Beskrivelse av ordningen
Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom et meningsfylt tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Du mottar bonuslønn pr oppmøtte time. Dette er inntekt som ikke vil påvirke dine trygdeytelser.

Hos oss kan du få
• Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver.
• Tilrettelagt arbeid innenfor visse rammer.
• Oppfølging og veiledning.
• Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer.
• Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
• Mulighet for personlig vekst og utvikling – både arbeidsmessig og sosialt.

Hva vi forventer av deg
• Du må ha lyst til å være i arbeid. Jobb hos oss er en frivillig sak.
• Vi forventer at du kommer på jobb når du skal.
• Bedriften har et arbeidsreglement som vi forventer at du evner å innrette deg etter. .
• Du er med å bidra til et positivt arbeidsmiljø på bedriften.
• Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel.

Søknad, samtale, omvisning og utprøving på bedriften
Innsøking gjøres via henvendelse til Nav. Søknaden oversendes til oss i Åmøtet Vekst AS.

Du vil deretter bli invitert til samtale og omvisning hos oss.

Vurderes din søknad som aktuell, gis du tilbud om plass ved ledig kapasitet. Dersom vi ikke har ledig kapasitet på det tidspunktet du søker, gis du tilbud om å stå på venteliste.

Hva skjer når du er på en VTA-plass hos oss
Ved oppstart får du en arbeidskontrakt med prøvetid. Deretter foretas en evaluering av prøvetiden der både du og bedriften skal si noe om hvordan prøvetiden har fungert.

Videreføres arbeidsforholdet går du over på en fast VTA-plass. Det settes også opp handlingsplaner med mål for en gitt periode. Det gjennomføres samtaler og evalueringer der både du og bedrift gir tilbakemelding til Nav på hvordan ting fungerer.